+31 6 21 31 11 74  info@bodyandcurves.nl
Selecteer een pagina

Privacybeleid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Body and Curves verwerkt van haar klanten.

Indien je klant bent/wordt van Body and Curves, of om een andere reden persoonsgegevens aan Body and Curves verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en daarna te ondertekenen voor bevestiging. Deze verklaring zal daarna wordt bewaard.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Body and Curves,
Lylantsebaan 3
2908 LG Capelle aan den IJssel
KVK: 80641032

De salon is bereikbaar via:
E-mail: info@bodyandcurves.nl
Telefoon: 0621311174

2. Welke gegevens verwerkt Body and Curves en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) geslacht
c) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
d) Telefoon nummer, e-mailadres,
e) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
f) Voor – en na foto’s als deze worden genomen*

2.2 Body and Curves verwerkt de (in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens) voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Body and Curves
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. *Voor- en na foto’s worden onherkenbaar gedeeld op Social Media na toestemming van jou.*

E-mail berichtgeving:
Body and Curves gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Body and Curves. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Body And Curves verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Body and Curves passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Body and Curves gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst. Body and Curves heeft met deze verwerker een verwerkers overeenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Body and Curves kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Body and Curves zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Body and Curves je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Body and Curves via Info@bodyandcurves.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via bezoek aan de salon bekend gemaakt.