+31 6 21 31 11 74  info@bodyandcurves.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Body and Curves behandelvoorwaarden, laatst bijgewerkt op 15 oktober 2020

Eigen risico

Ermee bekend te zijn dat de behandelingen op eigen risico zal plaatsvinden.
Ervan bewust zijn dat succes niet met zekerheid kan worden gegarandeerd.
Geheel ermee bekend te zijn dat het aantal behandelingen niet heel nauwkeurig in te schatten is.

Medische informatie

Medewerkster is op de hoogte gesteld van ziektes/huidaandoeningen en andere medische informatie die belangrijk kan zijn.
Na de behandelingen kan er een roodheid (erytheem) of blauwe plekken ontstaan. Dit verdwijnt binnen enkele dagen. Er is een kleine kans op en verkleuring van de huid.

Verhindering of annulering
Je dient je afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch te annuleren anders zijn wij genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij meerdere afspraken op 1 dag dient u minimaal 48 uur van te voren af te zeggen anders wordt er 50% van alle geboekte behandelingen in rekening gebracht. Bij niet afmelden of niet opkomen dagen wordt er 100% in rekening gebracht.

Salon regels

Mannen en kinderen zijn niet toegestaan.

Klanten mogen onder geen beding aan de apparaten zitten allen de behandelaar.
Het is niet toegestaan foto’s te maken in het pand of van de apparaten en ook niet behandelingen te filmen.

Wij geven geen geld terug

Ondergetekende verklaart hierbij dat alle informatie omtrent het bedrijf en behandelingen geheim blijven, niet wordt geëxploiteerd of openbaar gemaakt zal worden. Hierbij verklaar ik de behandelingsvoorwaarden te hebben begrepen. Eventuele onduidelijkheden zijn mondeling aan mij toegelicht. Ik verklaar mij aan deze voorwaarden te zullen houden. En Verklaar hierbij de behandeling te ondergaan uit vrije wil en voor mijn eigen verantwoordelijkheid.

Ondergetekende geeft toestemming dat er eventueel onherkenbare fotos’s gebruikt kunnen worden voor social media.
13. Bij het niet opvolgen van het advies dat door ons wordt gegeven over de nazorg en producten kan het zijn dat het resultaat van de behandeling minder is.

Body and Curves intake formulier, laatst bijgewerkt op 15 oktober 2020.